Professional Triathletes Organisation Logo
  • Logout

Women's Points

  • Gold Trophy1st place
  • Silver Trophy2nd place
  • Bronze Trophy3rd place
  • Counts toward series total
T100 Logo
Top 3 Scores World Championship FinalScore
Lucy Charles-Barclay
28silver Trophy

Miami

28silver Trophy

Singapore

-
-56
Ashleigh Gentle
35gold Trophy

Singapore

-
-
-35
India Lee
0

Singapore

35gold Trophy

Miami

-
-35
Lucy Byram
16

Singapore

18

Miami

-
-34
Haley Chura
14

Singapore

16

Miami

-
-30
Holly Lawrence
25bronze Trophy

Miami

-
-
-25
Els Visser
25bronze Trophy

Singapore

-
-
-25
Kaidi Kivioja
11

Miami

12

Singapore

-
-23
Paula Findlay
22

Miami

-
-
-22
Amelia Watkinson
22

Singapore

-
-
-22
Daniela Ryf
20

Miami

-
-
-20
Lucy Buckingham
0

Miami

20

Singapore

-
-20
Pamella Oliveira
7

Singapore

12

Miami

-
-19
Anne Reischmann
18

Singapore

-
-
-18
Skye Moench
14

Miami

-
-
-14
Ellie Salthouse
11

Singapore

-
-
-11
Marta Sanchez
10

Miami

-
-
-10
Radka Kahlefeldt
10

Singapore

-
-
-10
Diede Diederiks
9

Miami

-
-
-9
Lotte Wilms
9

Singapore

-
-
-9
Jackie Hering
8

Miami

-
-
-8
Jocelyn McCauley
8

Singapore

-
-
-8
Anna Bergsten
6

Singapore

-
-
-6
Rebecca Clarke
5

Singapore

-
-
-5
Imogen Simmonds
4

Singapore

-
-
-4
Tamara Jewett
0

Miami

-
-
-0
Emma Pallant-Browne
0

Miami

-
-
-0
Sara Perez Sala
0

Miami

-
-
-0
Kat Matthews
0

Miami

-
-
-0
Chelsea Sodaro
0

Singapore

-
-
-0
Marjolaine Pierré
0

Singapore

-
-
-0
T100 Logo

Miami

Singapore

San Francisco

London

Ibiza

Lake Las Vegas

Dubai

World Championship Final

Score

Lucy Charles-Barclay28silver Trophy28silver Trophy------56
Ashleigh Gentle-35gold Trophy------35
India Lee35gold Trophy0------35
Lucy Byram1816------34
Haley Chura1614------30
Holly Lawrence25bronze Trophy-------25
Els Visser-25bronze Trophy------25
Kaidi Kivioja1112------23
Paula Findlay22-------22
Amelia Watkinson-22------22
Daniela Ryf20-------20
Lucy Buckingham020------20
Pamella Oliveira127------19
Anne Reischmann-18------18
Skye Moench14-------14
Ellie Salthouse-11------11
Marta Sanchez10-------10
Radka Kahlefeldt-10------10
Diede Diederiks9-------9
Lotte Wilms-9------9
Jackie Hering8-------8
Jocelyn McCauley-8------8
Anna Bergsten-6------6
Rebecca Clarke-5------5
Imogen Simmonds-4------4
Tamara Jewett0-------0
Emma Pallant-Browne0-------0
Sara Perez Sala0-------0
Kat Matthews0-------0
Chelsea Sodaro-0------0
Marjolaine Pierré-0------0
TEST