Professional Triathletes Organisation Logo
  • Logout

Men's Points

  • Gold Trophy1st place
  • Silver Trophy2nd place
  • Bronze Trophy3rd place
  • Counts toward series total
T100 Logo
Top 3 Scores World Championship FinalScore
Youri Keulen
22

Miami

35gold Trophy

Singapore

-
-57
Sam Long
28silver Trophy

Miami

28silver Trophy

Singapore

-
-56
Magnus Ditlev
35gold Trophy

Miami

-
-
-35
Aaron Royle
11

Miami

16

Singapore

-
-27
Mathis Margirier
25bronze Trophy

Miami

-
-
-25
Pieter Heemeryck
0

Miami

25bronze Trophy

Singapore

-
-25
Jason West
7

Singapore

16

Miami

-
-23
David McNamee
0

Miami

22

Singapore

-
-22
Kyle Smith
20

Singapore

-
-
-20
Rudy Von Berg
10

Miami

10

Singapore

-
-20
Alistair Brownlee
0

Singapore

20

Miami

-
-20
Menno Koolhaas
18

Miami

-
-
-18
Mika Noodt
18

Singapore

-
-
-18
Leon Chevalier
8

Miami

8

Singapore

-
-16
Kacper Stepniak
14

Singapore

-
-
-14
Daniel Baekkegard
0

Singapore

14

Miami

-
-14
Frederic Funk
12

Singapore

-
-
-12
Sam Laidlow
0

Singapore

12

Miami

-
-12
Josh Amberger
11

Singapore

-
-
-11
Rico Bogen
9

Miami

-
-
-9
Bradley Weiss
0

Miami

9

Singapore

-
-9
Ben Kanute
0

Singapore

7

Miami

-
-7
Clement Mignon
0

Miami

6

Singapore

-
-6
Arthur Horseau
0

Miami

-
-
-0
Gregory Barnaby
0

Miami

-
-
-0
T100 Logo

Miami

Singapore

San Francisco

London

Ibiza

Lake Las Vegas

Dubai

World Championship Final

Score

Youri Keulen2235gold Trophy------57
Sam Long28silver Trophy28silver Trophy------56
Magnus Ditlev35gold Trophy-------35
Aaron Royle1116------27
Mathis Margirier25bronze Trophy-------25
Pieter Heemeryck025bronze Trophy------25
Jason West167------23
David McNamee022------22
Kyle Smith-20------20
Rudy Von Berg1010------20
Alistair Brownlee200------20
Menno Koolhaas18-------18
Mika Noodt-18------18
Leon Chevalier88------16
Kacper Stepniak-14------14
Daniel Baekkegard140------14
Frederic Funk-12------12
Sam Laidlow120------12
Josh Amberger-11------11
Rico Bogen9-------9
Bradley Weiss09------9
Ben Kanute70------7
Clement Mignon06------6
Arthur Horseau0-------0
Gregory Barnaby0-------0
TEST